Postgrau en Teoria Crítica

El Postgrau en Teoria Crítica de 17, Institut d’Estudis Crítics, és un programa internacional d’alt rendiment dedicat al pensament contemporani i a la psicoanàlisi. El seu mètode se centra en l’escriptura: durant els estudis es conjuga el treball en línia amb dos co-loquis cada any a la Ciutat de Mèxic.

Està adreçat a titulats en humanitats, arts, ciències socials o psicologia que treballin com a investigadors, escriptors, crítics, comunicadors, artistes, arquitectes, gestors culturals, gestors socials o psicoanalistes.

Els projectes i tesis dels estudiants poden desplegar-se en les línies de la Literatura, la Filosofia, el Pensament estètic, el Pensament polític o la Psicoanàlisi. També és possible desenvolupar formació i recerca en les àrees del Pensament crític, Estudis visuals, Crítica, teoria i curatela d’art, Gestió crítica, Gestió crítica cultural, Dret crític, Estudis crítics de gènere, Estudis crítics de la “discapacitat”, Estudis crítics de la violència i la pau, Història i historiografia crítica, Estudis crítics de la religió, Estudis crítics de l’edició, Estudis crítics de la traducció, Estudis crítics en urbanisme, Estudis crítics del medi ambient i Estudis crítics dels mitjans de comunicació.

Sessió informativa

L’objectiu de la sessió informativa és donar a conèixer els antecedents i continguts intel·lectuals del Postgrau en Teoria Crítica; l’estructura dels programes; el seu desenvolupament i funcionament a la plataforma digital utilitzada, així com resoldre inquietuds i preguntes sobre els postgraus.

Coneix el contingut de la darrera sessió informativa aquí.

La propera sessió informativa serà el dissabte 16 de maig de 2020 a les 10:00 h. (Mèxic). La transmissió serà a través de Jitsi Meets (per sol·licitar l’enllaç enviar sol·licitud aquí),  i a través del nostre canal de Youtube.

Veure també: 17, Institut d’Estudis Crítics a  Facebook.

Procés d’admissió

Tancament de la convocatòria i beques per al cicle escolar 2021-1 24 de maig, 2020
Procés d’admissió: Entrevistes i revisió de documents 25-29 de maig, 2020
Publicació de resultats d’admissió i beques 1 de juny, 2020
Període d’inscripcions i reinscripcions a l’cicle 2021-1 1-10 de juny, 2020
XXIX Col·loqui 29 de juny al 4 de juliol, 2020
Inici de cicle escolar 2020-1   31 de juliol, 2020

Assignatures soltes

Aquesta modalitat d’assignatures soltes està adreçada a estudiants de nivell de màster i doctorat, nacionals i internacionals, provinents d’altres programes d’estudi que estiguin interessats a ser estudiants a 17, Institut d’Estudis Crítics. Tenen un valor curricular de matèria de Postgrau, amb la possibilitat de ser convalidada en les seves pròpies universitats. Volem obrir els debats i les provinences mantenint el rigor i la inventiva pròpies de l’Institut. Cadascuna s’insereix dins de les principals línies que treballem en la literatura, la filosofia, el pensament estètic, el pensament polític i la psicoanàlisi.

Assignatures d’aquest semestre

  1. Fonaments crítics (Kant, Hegel, Marx, Freud, Nietzsche, Husserl, Heidegger, Adorno, Benjamin, Bataille, Levinas, Gadamer, Foucault, Derrida, Deleuze). Imparten: Guillermo Pereyra (coord.), Valeria Sanhueza, Javier Sigüenza, Alejandro Orozco, Jessica Bekerman.
  2. Ciències del llenguatge (Peirce, Saussure, Jakobson, Benveniste, Lévi-Strauss, Lacan, Wittgenstein, Celan, Said, Spivak, Blanchot, Barthes, Butler, Agamben). Imparten:Guillermo Pereyra (coord.),  Jessica Bekerman, Rebeca Gaytán, Arnau Pons, Valeria Sanhueza, Martha Tappan.
  3. Quatre aproximacions a la Teoria crítica (Benjamin, Adorno, Horkheimer, Marcuse). Imparte: Javier Sigüenza
  4. Filosofía pueril: sobre el lenguaje en Walter Benjamin. Imparte: Valeria Sanhueza.
  5. Walter Benjamin: les petjades de la modernitat. Imparteix:Guillermo Pereyra.
  6. Allò infantil, lalangue (on la tonteria es nodreix). Imparteix: Jessica Bekerman
  7. Diferència ontològica, diferència sexual: la sexuació, l’acumulació i la pregunta per l’ésser. Imparteix: Sergio Villalobos-Ruminott.
  8. L’arxiu i la retòrica d’allò escrit. Imparteix: Antonio Hernández.
  9. La recerca crítica. Final de partida. Imparteix: Agnès Mérat.