Presentació

 

El Centre d’Estudis Avançats afavoreix la problematització de les actualitats discursives mitjançant una consideració diagnòstica incessant. A partir de la hibridació teòrica i el gresol de les praxis, es busca emparentar codis diversos, transferir continguts entre camps i suscitar diàlegs als marges dels sabers segmentats. La cultura crítica que d’aquí deriva tradueix un saber nòmada, molecular, que funda la seva potència en la micrologia dels sabers alterns  ̶ tan fragmentaris com discontinus ̶   per així emprendre d’una altra manera els problemes. Comminats per Kant a pensar d’una manera sagital l’influx de l’actualitat que ens és pròpia, considerem essencial oferir una caixa de ressonància a aquelles maneres de reflexió que generen rizomes conceptuals de manera autònoma, i que habitualment són jutjats per la lògica oficial com il·legítims (per anòmals), insuficients (per asistemàtics) i sospitosos (per desafiadors). Subscrivim la foucaultiana insurrecció dels sabers sotmesos.

 

Actualment, treballem en temes com:

(De)construcció de les identitats

Esdevenirs subjectivants

Noves identitats genèriques i sexuals

Subjectivitats nòmades

Feminismes

Família

Pensament crític de la diferència

Desdibuixament del discurs dicotòmic

Marges de la lògica falogocèntrica

#MeToo

Crítica de les categories patriarcals

Ecologia

Col·lapse ecològic

Caos climàtic

Escalfament global

“Era de la informació”

Infotecnologia

Xarxes globals de comunicació

Hipertext informàtic

Realitats paral·leles de (des)informació

Fake news

Postveritat

Ciència i tecnologia

El posthumà

Postnaturalisme

Robòtica

Neurorobòtica

Tecnopròtesis

Biotecnologia

Codis genètics i codis cerebrals

Neurones i cervells virtuals

Capitals biogenètics i neurogenètics

Biologia sintètica

Biologia computacional

Dissenys moleculars

Senyals bioelèctrics i seguretat informàtica

Biònica i biomimètica

Soroll cel·lular

Enginyeria artificial i bioenginyeria

Algoritmes biquímics vs. algoritmes artificials

El donat i el construït

La fi de l’Homo sapiens i l’adveniment del serumà (Robo-sapiens)

Migració

Diàspores i transterritorialitat

Militarització de les fronteres

Hospitalitat i xenofòbia galopant

Esvaïment de les identitats ètniques (raça, classe)

Estat-nació en crisi

Crisi de les democràcies lliberals

Declivi dels macrorelats polítics

Ascens de la ultradreta

Estat i nacionalismes

Teocràcies fonamentalistes contemporànies

Guerres comercials i efectes disruptius

Nou ordre socioeconòmic

Desigualtat socioeconòmica creixent

Globalització i resistències locals

Plataformes globals de micro-treball

Orient des d’una perspectiva crítica

L’anomenat “naufragi de les civilitzacions”

L’“orientalisme” com a degradació argumental

Animalisme i pensament crític

Especisme vs. Experimentació científica, indústries alimentàries, indústria de l’entreteniment, indústria del vestit

 

Oligopolis digitals

Panòptics digitals (Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft, Facebook)

Imperi de les pantalles (telèfon intel·ligent, tablets, phablets, tooklets)

Identitats online i tribalisme digital

Algoritmes macrodata i dret a la privacitat

Economies de plataforma (uberització)

Bioètica

Bioètica religiosa vs. bioètica laica

Ètica mèdica

Eutanàsia

Biomedicina (reproducció assistida, clonació, modificació genètica de la línia germinal, patents biotecnològiques, discriminació genètica i eugènesia)

Experimentació en humans

Justícia distributiva del benestar vital vs. accés discriminatori als recursos sanitaris

Beneficència mèdica paternalista vs. dret a l’autonomia

Estatut ontològic dels nonats 

Ètica ambiental

Preservació de condicions ecològiques viables i sostenibles per a les generacions futures

Justícia vs. autonomia en l’ètica ambiental

Estat i microestats

Narcotràfic i dinàmica general dels tràfics

Terrorisme

Crim organitzat

El religiós

Els estats teocràtics

Teologia de la religió i teologia del diàleg interreligiós

Ciències de la religió i Teologia de les tradicions religioses

Teologies altermundistes

La paraula i el silenci en les diferents tradicions religioses

Religiositats contemporànies

“Discapacitat”, funcionalitat diversa física i orgànica

Lectura crítica del capacitisme

Confinament permanent (Arrestòpolis)

Pensar els cossos des de la diversitat i no des del dèficit

Ell dret a l’autonomia

Plena inclusió i cadenes d’accessibilitat universal

Dret a l’assistència sexual de les persones dependents

Garantia dels drets a cada etapa de la vida

Aplicacions informàtiques i democratització de les TIC

Oci inclusiu i turisme sostenible

Crisis sanitàries i discriminació

Envelliment, cronicitat i dependència

Dimensions ètica, política i jurídica de la sensibilització

Art

L’experimentació multisensorial

Els projectes transmèdia

Joves artistes i mercats emergents

Videoart

Art i noves tecnologies (làser, realitat virtual)

Els models híbrids

La difuminació de les fronteres entre les arts

Pintura i algoritmes

Machine Learning i mercat de l’art

La venda d’art a Internet

El sistema Saisho

Art i Blockchain

Micrologia i autogestió (ensembles vs. orquestres; microeditorials i discogràfiques independents vs. segells multinacionals; creació col·lectiva vs. coreògraf absolut)

Gig economy a l’art


Llegir:  Para un Centro de Estudios Avanzados: a la intemperie (2017) 

Activitats anteriors
Extralimitarse. Segundo Foro Internacional de Megaciudades
Foro Internacional de Megaciudades