Propostes per a 17

17, Institut d’Estudis Crítics reobre la convocatòria “Propostes per a 17”, amb la finalitat de multiplicar els motius, la provinença, les temàtiques i les estratègies de les iniciatives acollides per l’Institut.

En aquesta ocasió, es tracta de posar en relació les nostres àrees d’interès, a sota esmentades, amb els horitzons relatius a la reflexió i l’actuació davant la pandèmia actualment en curs, d’acord amb el següent programa de treball col·laboratiu: 

Pensar i actuar davant la pandèmia

L’actual disrupció causada per la pandèmia planteja dues grans preguntes: com superar el que s’esdevé ?, i quines implicacions té el viscut per a l’avenir?

Referides al present i al futur, ambdues preguntes demanden, ineludiblement, respostes.

És imperatiu pensar i actuar davant la pandèmia -avui, enfront del que ve, i sense deixar de tenir en compte el passat, donada la recurrència de les epidèmies en la història humana.

Aquest programa pretén contribuir, d’alguna manera, a dilucidar aquests immensos desafiaments. Iniciarà en breu i s’estendrà al llarg de l’any 2020.

 

Ens proposem comprendre millor, en pensament i pràctica, les demandes del present. També volem prendre nota del que ens interpel·la en l’actualitat, de cara als reptes -encara més grans- que ens imposa la setena extinció massiva de la vida de la planeta, en curs.

 

Abordarem aquests interrogants d’una manera integral, sostinguda, transversal i transdisciplinar, d’acord amb els termes d’una perspectiva crítica no reduccionista.

 

Els investigarem segons cinc esferes vitals, associades amb el poder, el saber, la subjectivitat, el medi ambient i l’alteritat radical.

 

Pel que fa al poder, ens ocuparem de consideracions econòmiques, polítiques, jurídiques i socials, nacionals i globals.

 

Respecte al saber, abordarem aspectes de la comunicació, la gestió d’organitzacions, la pedagogia, i l’estudi crític de la discursivitat de la salut i la medicina.

 

En relació al camp subjectiu, revisarem diversos aspectes de la producció artística, així com les vivències del gènere, la infància, la “discapacitat”, la tercera edat i la psique.

 

A propòsit del medi ambient, donarem lloc a abordatges territorials i ecològics.

 

Pel que fa a l’alteritat radical (per nomenar el que no es deixa subsumir per cap dels títols anteriors), impulsarem reflexions d’ordre teòric, crític i ateològico.

 

Més específicament, en la primera etapa d’aquesta iniciativa contemplem incorporar les següents disciplines o circuits temàtics (presentats en ordre alfabètic invers): Teoria crítica, Psicoanàlisi, Pensament polític i social, Pedagogia, Literatura, Història, Gestió d’organitzacions, Gestió cultural, Gènere, Estudis en salut i medicina, Estudis de la tecnologia, Estudis de la religió, Estudis de la infància, Estudis de la “discapacitat”, Ecologia, Drets humans, Dret, Comunicació i Arts escèniques.

El nostre quefer comprendrà grups públics d’intercanvi, programes radiofònics, seminaris síncrons i asíncrons, un col·loqui internacional, publicacions en diversos formats i l’activació de la versió pilot d’una plataforma dissenyada per canalitzar de manera col·laborativa iniciatives acadèmiques i socials. Tot en suports digitals.

Cada un d’aquests components entrarà en sinergia amb els altres, a manera d’un ecosistema. D’aquesta manera, la invenció conceptual i creativa serà contínuament documentada, mentre que aquests registres donaran lloc a nous desenvolupaments.

Fem una crida a tothom que estigui interessat, d’arreu, a proposar-nos sèries de conferències o seminaris, en línia (síncrons o asíncrons), que posin en relació una o més de les següents àrees amb l’horitzó de la pandèmia avui en curs, la seva naturalesa i/o conseqüències:

 • Art i escena
 • Ateologia
 • Comunicació
 • Dret
 • Drets humans
 • Discapacitat
 • Ecologia i tecnologia
 • Economia
 • Estudis en salut i medicina
 • Estudis territorials
 • Filosofia
 • Gènere
 • Gestió cultural
 • Gestió i pensament de les organitzacions
 • Història i historiografia
 • Infàncies crítiques
 • Literatura
 • Metodologia
 • Pedagogia
 • Pensament polític
 • Psicoanàlisi
 • Semiòtica
 • Teoria crítica

Especificacions

Les activitats s’hauran de fer en línia, en modalitat síncrona o asíncrona, mitjançant enllaços en viu (vídeo, en temps real), o bé en fòrums dominats per l’ús de la paraula escrita, amb el possible recurs a imatges, vídeos o àudios.

 1. Les sèries de conferències o seminaris hauran de constar de 4 o 8 setmanes, i incorporar igual nombre de temes, un per data.
 2. Les activitats síncrones, en viu, podran incorporar més d’un ponent.
 3. Les activitats asíncrones, en fòrums dominats per l’ús de la paraula escrita, hauran de ser sostinguts per una sola persona. (Només excepcionalment s’acceptaran iniciatives que impliquin la participació de dos o més ponents).
 4. Rebrem un màxim de dues propostes enviades per la mateixa persona.
 5. Els materials necessaris per a les activitats han de ser proporcionats pels ponents.

Procés de selecció

 1. Omplir el formulari per a propostes i enviar-lo en la data límit indicada com a molt tard a les 23:59 hores (temps de la Ciutat de Mèxic). Les propostes incompletes seran descartades.
 2. La Coordinació d’Extensió confirmarà la recepció de la proposta via correu electrònic en un lapse d’un dia hàbil.
 3. El Comitè de selecció revisarà les propostes i triarà aquelles que formaran part de la programació, que podrà ser immediata. L’avaluació es farà tenint en compte els següents criteris: pertinència del tema, originalitat de l’abordatge, contundència de l’argumentació, qualitat i precisió de l’escriptura.
 4. Els resultats seran notificats via correu electrònic en un termini breu.
 5. S’ha d’acordar amb els autors dels projectes seleccionats la suma de la seva retribució, així com allò relacionat amb la difusió, seguiment i avaluació de les activitats.
Dates importants
Inici de convocatòria 26 de març de 2020
Tancament de convocatòria Indefinit, la convocatòria és permanent
Publicació de resultats Seran notificats via correu electrònic

 

RESULTATS

Convocatòria 2020-2

Resultats convocatòria 2020-2

Convocatòria 2020-1

Resultats convocatòria 2020-1

Convocatòria 2019-2

Resultats convocatòria 2019-2

Convocatòria 2019-1

Resultats convocatòria 2019-1

Convocatòria 2018-2

Resultats convocatòria 2018-2

Convocatòria 2018-1

Resultats convocatòria 2018-1

Convocatòria 2017-2

Resultats convocatòria 2017-2

Formulari per a propostes

IMPORTANTE: Por favor no incluyas más de dos ligas a páginas externas en tu propuesta, ya que esto es automáticamente interpretado por nuestro sistema de seguridad como un mensaje de spam y bloqueado.

Telèfon mòbil:

Telèfon fix o altern:

Modalitat*:

Àrea de treball*:

Nivell de la proposta*: